O firmie

Głównym przedmiotem działalności firmy jest produkcja jednorazowego sprzętu medycznego. Firma zatrudnia obecnie 80 pracowników. Ukierunkowana jest na produkcję specjalistycznych i innowacyjnych wyrobów medycznych. Są to wyroby używane do operacji kardiologicznych w tym: elektrody do czasowej stymulacji serca, elektrody diagnostyczne do badań elektrofizjologicznych serca, introduktory do wprowadzania elektrod. Inną grupą wyrobów są cewniki do embolektomii, sprzęt do usuwania skrzeplin z naczyń krwionośnych oraz cewniki do okluzji i ekstrakcji – usuwanie złogów z dróg żółciowych.

Oferta handlowa firmy zawiera elektrody do resektoskopii oraz wymazówki i specjalistyczne zestawy do pobierania materiału do badań genetycznych DNA. Badania takie pozwalają między innymi wcześnie wykrywać skłonności organizmu do dziedziczenia chorób, ustalić ojcostwo, powinowactwo. Wykorzystywane są też powszechnie w pracy policji do pobierania i zabezpieczania śladów biologicznych z miejsc przestępstw w tym też z przestępstw na tle seksualnym.

Oferta

Produkty 2
Usługi

W ramach wolnych mocy przerobowych oferujemy usługowe przetwarzanie tworzyw sztucznych metoda wytłaczania i wtrysku takich materiałów jak:polistyren, polipropylen polichlorek winylu, poliamid, poliuretan, poliwęglan, PET, PEEK.

Z tej formy współpracy od lat korzysta wiele znanych firm produkujących swe wyroby dla medycyny, motoryzacji, ogrodnictwa, budownictwa, elektroniki, pneumatyki.

W zależności od potrzeb wyroby wytłaczane mogą być konfekcjonowane w odcinki bądź zwijane w kręgi. Gwarantujemy wysoką jakość wykonania oraz krótkie terminy realizacji.

OEM 2

Oferta OEM

Jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy w zakresie szerokiej kooperacji. Naszą ofertę kierujemy do firm zainteresowanych uruchomieniem u nas produkcji pod potrzeby i wymagania określone przez klienta. Produkcja na zasadzie  „Wyprodukowane w Hagmed dla ……..”.
Zakres współpracy w zależności od potrzeb może obejmować wszystkie fazy rozwojowe projektu w tym:

 • Proces projektowania
 • Wykonanie prototypu
 • Opracowanie technologii
 • Opracowanie pełnej dokumentacji
 • Certyfikacja i rejestracja projektu
 • Produkcja

Dysponujemy doświadczoną kadrą techniczną, potencjałem i infrastrukturą w tym pomieszczeniami do czystej produkcji wg. normy ISO -7.

Projekty inwestycyjne

Programy inwestycyjne w trakcie realizacji

Projekty Unijne realizowane w firmie HAGMED

HAGMED Spółka z o.o. Spółka Komandytowa dawniej Zakład Tworzyw Sztucznych HAGMED Zając i Tomaszewski Sp. Jawna realizuje projekt pt. „Opracowanie i wyprodukowanie pierwszej polskiej elektrody ablacyjnej”, który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Podstawowym celem projektu jest opracowanie, wyprodukowanie prototypów, przetestowanie a w konsekwencji wprowadzenie na rynek i do praktyki klinicznej pierwszej polskiej elektrody ablacyjnej.
Efektem realizacji projektu będzie opracowanie gotowej do wdrożenia w praktyce klinicznej metody leczenia zaburzeń rytmu serca z zastosowaniem innowacyjnego znacznie ulepszonego w stosunku do oferty konkurencji pod kątem cech funkcjonalnych a jednocześnie tańszego, wyrobu medycznego- elektrody ablacyjnej firmy HAGMED.

Program Operacyjny: POIR 00.00.00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa: POIR 01.00.00. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: POIR 01.01.00. Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: POIR 01.01.01. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Wartość projektu:
5 766 803,81 zł
Wartość dofinansowania:
3 647 516,74 zł

Firma HAGMED realizuje także projekt pt. „Promocja wyrobów medycznych firmy HAGMED dla zwiększenia eksportu i rozpoznawalności marki na rynkach międzynarodowych”, który jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Podstawowym celem projektu jest zwiększenie przychodów z eksportu, rozpoznawalności firmy na rynkach międzynarodowych oraz podpisanie nowych kontraktów handlowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND

Wartość projektu:
670 587 zł
Wartość dofinansowania:
396 075 zł

W dniu 05.09.2018 zawiązane zostało konsorcjum w skład którego wchodzą : Hagmed Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Politechnika Warszawska -Wydział Samochodów I Maszyn Roboczych oraz Wojskowe Zakłady Łączności Nr. 1 S.A. Celem konsorcjum jest realizacja projektu dotyczącego zwiększenie obronności i bezpieczeństwa Państwa. Projekt ma na celu opracowanie i wytworzenie Mobilnej Platformy Kryminalistycznej która umożliwi identyfikację zagrożeń w miejscu zdarzenia, zabezpieczenie i przebadanie śladów kryminalistycznych w celu szybkiej identyfikacji sprawcy ataku terrorystycznego oraz ofiar zdarzenia.

Projekt nr DOB-BIO9/04/02/2018
Mobilna platforma kryminalistyczna do szybkiej identyfikacji na miejscu zdarzenia masowego – ataku terrorystycznego lub katastrofy.Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 9/2018 na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Wartość projektu:
10 562 371 zł
Wartość dofinansowania:
8 587 295 zł

Okres realizacji od 10.12.2018 r. do 09.12.2021 r.

Aktualności

Aktualne wydarzenia

 • Informacja o zmianie nazwy firmy

  Z dniem 12.06.2018 zmieniona została nazwa firmy. Obecna nazwa to „HAGMED Spółka z o.o. Spółka Komandytowa” Aktualny Nr KRS – 0000735041. Dane teleadresowe oraz NIP, REGON, Nr kont bankowych pozostają bez zmian

Potencjał i infrastruktura

Potencjał i Infrastruktura

Posiadamy duży potencjał do realizacji złożonych przedsięwzięć.
W trosce o wysoką jakość naszych wyrobów, ciągle analizujemy i ulepszamy nasze procesy technologiczne i systemy kontroli. Posiadamy zaplecze techniczne pozwalające na realizację projektów wymagających klasy czystości ISO 7. Łączna powierzchnia pomieszczeń czystych „Clean Room’ wynosi ponad 350 m2. Dysponujemy parkiem maszynowym i technologiami pozwalającymi wytwarzać produkty o powtarzalnych parametrach technicznych. Specjalizujemy się w przetwórstwie tworzyw sztucznych metodą wtrysku i wytłaczania .
Posiadamy doświadczoną kadrę oraz unikalne technologie w zakresie klejenia, zgrzewania, formowania, spawania laserowego, oznakowania, pakowania itp. Produkowane przez nas wyroby cechuje duża precyzja i niezawodność.

Innowacyjność

W swym dorobku firma posiada 7 patentów oraz szereg unikalnych
na świecie rozwiązań technologicznych. Hagmed współpracuje
z wieloma ośrodkami naukowo badawczymi między innymi:

 • Uniwersytetem Medycznym w Łodzi
 • Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
  im. M.Mossakowskiego PAN w Poznaniu
 • Instytutem Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu
 • Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie
 • Politechniką Warszawską w Warszawie
 • Centralnym Laboratorium Kryminalistyki Policji w Warszawie
 • Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu

Dynamikę rozwoju firmy wyznaczają i wspierają unijne dotacje z programów dotyczących innowacji i podnoszenia konkurencyjności firm pozyskiwane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W chwili obecnej realizujemy projekt: „Opracowanie i wyprodukowanie pierwszej polskiej elektrody ablacyjnej.”
Projekt ten dofinansowany jest z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020.

Zobacz wideo prezentujące zaawansowanie prac wdrożeniowych

Targi kongresy Zjazdy

Kalendarz imprez targowo wystawienniczych, w których firma planuje uczestnictwo

Osiągnięcia

Firma w trakcie swojej 27 letniej działalności uzyskała wiele prestiżowych nagród, wyróżnień, statuetek, tytułów, w tym dyplomy miedzy innymi Krajowej Izby Gospodarczej, Nagrodę Gospodarczą Wojewody Łódzkiego, Przedsiębiorstwo Fair Play (2003), dwukrotnie zdobyła tytuł Lider Przedsiębiorczości przyznawanego przez Ogólnopolskie Forum Gospodarcze MiŚP. Złote medale na Targach Wynalazków Eureka w Brukseli, Złoty medal – Eskulap otrzymany w 1999 roku na Międzynarodowych Targach Poznańskich „Salmed” W 2001 firma otrzymała honorowy Tytuł Wybitnego Polskiego Eksportera, przyznany przez redakcję czasopisma „Rynki Zagraniczne”. Do zaszczytnych wyróżnień zaliczyć trzeba tytuły otrzymane w konkursach „Pracodawca-Organizator Pracy Bezpiecznej” zorganizowanego przez PIP w 2009 roku oraz Tytuł „Efektywna Firma 2011.

Nagrody wyróżnienia
- Rok 2017

Wyróżnienie miesięcznika Forbes Nagroda Forum Ochrony Zdrowia 2017

Kontakt

Administracja i Biuro Handlowe

96-200 Rawa Mazowiecka ul. Tomaszowska 32

NIP: 835-000-33-68
Regon: 005285326
KRS: 0000735041
Bank PEKAO SA. Tomaszów Maz. ul. Warszawska 24
Konto PLN – 57 1240 1718 1111 0000 1091 0481.
Konto EUR – 46 1240 1718 1978 0000 1091 0494.

tel fax 46 814 48 05, 46 814 44 29, 46 814 37 97
fax 46 811 21 25, 46 819 19 99 (elektroniczny)

Aneta

Sekretariat P. Aneta Stankiewicz

tel. wew. 10
e-mail : info@hagmed.com

Monika

Dział Handlowy P. Monika Sypniewska

tel wew. 44
e-mail : handlowy@hagmed.com

Zbyszek

Handel Zagraniczny P. Zbigniew Przerwa

tel wew. 16
e-mail : office@hagmed.com

Formularz kontaktowy

Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez witrynę.

Lokalizacja

Administracja i Biuro Handlowe

 • 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Tomaszowska 32

Zakład produkcyjny

 • 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Krakowska 22D
Close Menu