Informacja

Uprzejmie informujemy o toczącym się przekształceniu firmy.
Dotychczasowy status spółki – Spółka Jawna zostanie wkrótce zmieniony.
Nowa nazwa firmy to Hagmed Sp. z o.o. Spółka Komandytowa.
Wszystkie dane firmy w tym adres, NIP, Regon, nr KRS pozostają bez zmian.

Close Menu