Komercjalizacja projektów i patentów Rawa Mazowiecka

Firma Hagmed z siedzibą w Rawie Mazowieckiej prowadzi działania mające na celu komercjalizację projektów i patentów. Angażuje się w wiele projektów inwestycyjnych dofinansowywanych m.in. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego czy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Firma posiada 7 patentów i nieustannie opracowuje nowe innowacyjne rozwiązania technologiczne m.in. w dziedzinie medycyny. Prowadzi współpracę z wieloma prestiżowymi ośrodkami naukowo-badawczymi.

Podejmowane przez Hagmed działania z zakresu komercjalizacji projektów i patentów mają na celu m.in. promocję i wprowadzenie na rynek nowoczesnych technologii, zwiększenie potencjału i rozpoznawalności firmy, nawiązanie współpracy z nowymi klientami w kraju i za granicą oraz zwiększenie zysków z eksportu.

W trakcie realizacji

„Wzmocnienie pozycji firmy HAGMED na rynkach międzynarodowych”

HAGMED SP. Z O.O.SP.K. realizuje projekt pn. „Wzmocnienie pozycji firmy HAGMED na rynkach międzynarodowych” dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

W ramach projektu firma weźmie udział w roli wystawcy w targach MEDICA 2024 oraz MEDICA 2025.
Celem projektu jest pozyskanie nowych odbiorców sprzętu medycznego i nawiązanie z nimi umów handlowych, zwiększenie rozpoznawalności firmy na rynkach międzynarodowych oraz umocnienie pozycji na rynkach, na których firma jest obecna.
Efektem realizacji projektu będzie wzrost eksportu oraz zapewnienie wysokiej jakości opieki zdrowotnej poprzez dostarczenie sprzętu medycznego wysokiej jakości na wybranych rynkach docelowych.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG)
Priorytet 2 Środowisko sprzyjające innowacjom
Działanie FENG.02.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP

Wartość projektu
246 104 zł
Wartość dofinansowania
104 334 zł

Okres realizacji od 03.06.2024 r. do 31.12.2025 r.

Zakończone

„Mobilna Platforma Kryminalistyczna do szybkiej identyfikacji na miejscu zdarzenia masowego – ataku terrorystycznego lub katastrofy”

Projekty inwestycyjne

HAGMED sp.z o.o. sp.k. jako członek Konsorcjum wraz z Politechniką Warszawską – Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych oraz Wojskowymi Zakładami Łączności Nr 1 Spółką Akcyjną realizował projekt pt. „Mobilna Platforma Kryminalistyczna do szybkiej identyfikacji na miejscu zdarzenia masowego – ataku terrorystycznego lub katastrofy”, który był finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nr 9/2018.

Celem projektu było opracowanie, rozwój i przetestowanie w warunkach rzeczywistych technologii wspomagającej zwalczanie terroryzmu i identyfikację ofiar katastrof. Zbudowany w trakcie realizacji projektu prototyp platformy został zwalidowany i sprawdzony w warunkach operacyjnych oraz sporządzona została jego dokumentacja techniczna.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Miłym zakończeniem projektu była publiczna prezentacja „Mobilnej Platformy Kryminalistycznej do szybkiej identyfikacji na miejscu zdarzenia masowego – ataku terrorystycznego lub katastrofy” podczas Międzynarodowych Targów Policji i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE w Kielcach w dniach 28-29 05.2022. Podczas tych targów zaprezentowane zostały unikalne rozwiązania i technologie wykorzystywane w działaniach na rzecz obrony bezpieczeństwa publicznego.
Podczas targów przyznano nagrody i wyróżnienia za najlepsze rozwiązania w tej dziedzinie. Z wielka satysfakcję przyjęliśmy wiadomość, że nasz projekt został wysoko oceniony i wyróżniony przez organizatorów

Wartość projektu
10 562 371 zł
Wartość dofinansowania
8 587 295 zł

Okres realizacji od 10.12.2018 r. do 09.05.2022 r.

„Opracowanie i wyprodukowanie pierwszej polskiej elektrody ablacyjnej”

Projekty inwestycyjne

HAGMED Spółka z o.o. Spółka Komandytowa dawniej Zakład Tworzyw Sztucznych HAGMED Zając i Tomaszewski Sp. Jawna realizowała projekt pt. „Opracowanie i wyprodukowanie pierwszej polskiej elektrody ablacyjnej”, który był dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Podstawowym celem projektu było opracowanie, wyprodukowanie prototypów, przetestowanie a w konsekwencji wprowadzenie na rynek i do praktyki klinicznej pierwszej polskiej elektrody ablacyjnej.
Efektem realizacji projektu jest opracowana i gotowa do wdrożenia w praktyce klinicznej metoda leczenia zaburzeń rytmu serca z zastosowaniem innowacyjnego znacznie ulepszonego w stosunku do oferty konkurencji pod kątem cech funkcjonalnych a jednocześnie tańszego, wyrobu medycznego- elektrody ablacyjnej firmy HAGMED.

Program Operacyjny: POIR 00.00.00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa: POIR 01.00.00. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: POIR 01.01.00. Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: POIR 01.01.01. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Wartość projektu
4 489 369,16 zł
Wartość dofinansowania
2 805 885,41 zł

Okres realizacji od 01.01.2016 r. do 30.09.2021

„Promocja wyrobów medycznych firmy HAGMED dla zwiększenia eksportu i rozpoznawalności marki na rynkach międzynarodowych”

Projekty inwestycyjne

Firma HAGMED realizowała także projekt pt. „Promocja wyrobów medycznych firmy HAGMED dla zwiększenia eksportu i rozpoznawalności marki na rynkach międzynarodowych”, który był dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Podstawowym celem projektu było zwiększenie przychodów z eksportu, rozpoznawalności firmy na rynkach międzynarodowych oraz podpisanie nowych kontraktów handlowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND

Wartość projektu
459 598,63 zł
Wartość dofinansowania
296 228,75 zł

Okres trwania projektu od 01.04.2017 r. do 31.12.2019 r.

„Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii nakładania i utwardzania kleju UV wraz z kontrolą poprawności jego nałożenia”

Projekty inwestycyjne

HAGMED sp.z o.o. sp.k. relizowała projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii nakładania i utwardzania kleju UV wraz z kontrolą poprawności jego nałożenia”, który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Celem projektu był zakup usługi polegającej na opracowaniu i zaimplementowaniu nowej technologii zrobotyzowanego nakładania i utwardzania kleju UV wraz z kontrolą poprawności jego nałożenia. Powstała technologia umożliwia dalszy rozwój firmy, zwiększyła wydajność i efektywność produkcji, skróciła cykl produkcyjny, pozwoliła na osiągnięcie lepszej precyzji i powtarzalności produkcji oraz dostosowała produkcję do potrzeb rynku produkcji specjalistycznych i innowacyjnych wyrobów medycznych. Realizacja projektu, tj. uruchomienie technologii, pozwoliło Wnioskodawcy na wprowadzenie do oferty rozwiązań zwiększających możliwości pozyskiwania kontrahentów zarówno w kraju jak i zagranicą. W ramach projektu został zbudowany i przebadany, najpierw w warunkach laboratoryjnych, a następnie rzeczywistych, prototyp urządzenia realizującego opracowaną technologię.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Wartość projektu
522 750,00 zł
Wartość dofinansowania
340 000,00 zł

Okres trwania projektu od 29.04.2019 r. do 02.12.2020 r.

go to top