Firma HAGMED

Firma HAGMED powstała w 1990 roku – w chwili obecnej swoją działalność prowadzi ze statusem spółki komandytowej, której udziałowcami jest 2 współwłaścicieli. Hagmed, z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, jest średnią firmą zatrudniającą 80 pracowników. Główny przedmiot jej działalności to produkcja jednorazowego specjalistycznego sprzętu medycznego, m.in. do zabiegów diagnostyki i ablacji serca czy chirurgii naczyniowej.

Firma posiada wszystkie certyfikaty CE ISO pozwalające na obrót towarowy w ramach rynku UE i z rynków z nim stowarzyszonych. Ponad 60% całej produkcji stanowi eksport. Wyroby HAGMEDU trafiają na rynki UE oraz na rynki: Afryki, Azji, Południowej Ameryki, Kanady, Australii. Od lat HAGMED swoja ofertę handlową prezentuje na największych światowych targach medycznych MEDICA-COMPAMED w Dusseldorfie w Niemczech, ARAB HEALTH w Dubaju w Emiratach Arabskich oraz na licznych kongresach i sympozjach specjalistycznych w kraju i za granicą.

Innowacje w medycynie – projekty NCBiR i ABM

W ramach swojej działalności Hagmed nie waha się wprowadzać innowacji w medycynie. W dorobku posiada 7 patentów oraz szereg unikalnych na świecie technologii. Firma angażuje się w projekty NCBiR i ABM oraz współpracuje z wieloma ośrodkami naukowo-badawczymi, w tym m.in.:

  • Centrum Zaawansowanych Technologii dla Ochrony Zdrowia działającym przy Instytucie ITAM w Zabrzu,
  • Fundacją im. Prof. Z. Religi,
  • Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Dynamikę rozwoju firmy wyznaczają i wspierają unijne dotacje z programów dotyczących innowacyjności i podnoszenia konkurencyjności firm pozyskiwanych m.in. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, NCBiR, PARP.

Nadrzędnym celem firmy jest zapisany w Polityce Jakości stały i nieustanny rozwój oraz doskonalenie naszych produktów poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych decydujących o jakości i bezpieczeństwie ich użytkowania.

Potencjał i infrastruktura

Posiadamy duży potencjał do realizacji złożonych przedsięwzięć. W trosce o wysoką jakość naszych wyrobów ciągle analizujemy i ulepszamy procesy technologiczne i systemy kontroli. Posiadamy zaplecze techniczne pozwalające na realizację projektów wymagających klasy czystości ISO 7. Dysponujemy parkiem maszynowym i technologiami umożliwiającymi wytwarzanie produktów o powtarzalnych parametrach technicznych. Specjalizujemy się w przetwórstwie tworzyw sztucznych metodą wtrysku i wytłaczania. Posiadamy doświadczoną kadrę oraz unikalne technologie w zakresie klejenia, zgrzewania, formowania, spawania laserowego, oznakowania, pakowania itp. Produkowane przez nas wyroby odznaczają się dużą precyzją i niezawodnością. W ramach naszej oferty podejmujemy współpracę z różnymi firmami w zakresie produkcji OEM w medycynie.

Osiągnięcia

Firma w trakcie swojej ponad 30-letniej działalności uzyskała wiele prestiżowych nagród, wyróżnień, statuetek, tytułów, w tym dyplomy m.in. Krajowej Izby Gospodarczej i Nagrodę Gospodarczą Wojewody Łódzkiego, Przedsiębiorstwo Fair Play (2003). Hagmed dwukrotnie zdobył tytuł Lidera Przedsiębiorczości przyznawanego przez Ogólnopolskie Forum Gospodarcze MiŚP. Złote medale na Targach Wynalazków Eureka w Brukseli, Złoty medal – Eskulap otrzymany w 1999 roku na Międzynarodowych Targach Poznańskich „Salmed” W 2001 roku firma otrzymała honorowy Tytuł Wybitnego Polskiego Eksportera, przyznany przez redakcję czasopisma „Rynki Zagraniczne”.

Do zaszczytnych wyróżnień zaliczyć należy dwukrotnie zdobywane tytuły w konkursach

  • „Pracodawca-Organizator Pracy Bezpiecznej” – zorganizowanych przez PIP w 2009 i 2019 roku.
  • „Efektywna Firma”  za rok 2010 i 2020 – organizowanych przez Instytut Europejskiego Biznesu
  • „Diamenty Miesięcznika Forbes” za rok 2017 i 2018
Innowacyjność

W swym dorobku firma posiada 7 patentów oraz szereg unikalnych na świecie rozwiązań technologicznych. Nieustannie sięga po innowacje w medycynie i prowadzi działania w ramach projektów NCBiR i ABM. HAGMED współpracuje z wieloma ośrodkami naukowo-badawczymi, w tym między innymi:

— Uniwersytetem Medycznym w Łodzi,
— Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej  im. M. Mossakowskiego PAN w Poznaniu,
— Instytutem Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu,
— Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie,
— Politechniką Warszawską w Warszawie,
— Centralnym Laboratorium Kryminalistyki Policji w Warszawie,
— Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.

projekty ncbir rawa mazowiecka

Dynamikę rozwoju firmy wyznaczają i wspierają unijne dotacje z programów dotyczących innowacji i podnoszenia konkurencyjności firm pozyskiwane z Europejskiego Funduszu.

Dzięki takim funduszom przy udziale Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie wdrożony został w firmie projekt unowocześnienia produkcji z wykorzystaniem robotyki i automatyki.

go to top