• defibrylacji
• kardiowersji
• czasowej stymulacji serca
• monitoringu EKG

(Szczegółowe informacje w Dziale Handlowym)

(Szczegółowe informacje w Dziale Handlowym)

(Szczegółowe informacje w Dziale Handlowym)