Elektrody ablacyjne

Elektrody służą do rejestracji potencjałów wewnątrzsercowych, mapowania przewodzenia elektrycznego poszczególnych jam serca, czasowej stymulacji mapowanego obszaru serca oraz podawania prądu częstotliwości radiowej „RF” do tkanki mięśniowej serca, tj. ablacji substratu arytmii pracy serca. Elektrody są jałowymi wyrobami medycznymi, jednorazowego użycia. Elektrody są widoczne w obrazowaniu rentgenowskim oraz są w pełni biokompatybilne.

Dzięki zastosowaniu złączy typu REDEL oraz dedykowanych przedłużaczy elektrod elektrofizjologicznych firmy HAGMED elektrody są kompatybilne z większością stosowanych ablatorów, systemów elektrofizjologicznych i zewnętrznych stymulatorów serca.

Elektrody charakteryzują się bezpiecznym i łatwym wprowadzaniem oraz pozycjonowaniem w jamach serca. Umożliwiają precyzyjne mapowanie przewodzenia elektrycznego poszczególnych jam serca. Elektrody cechuje optymalna sterowalność i geometria ukształtowania końca distalnego. Elektrody cechuje wysoka ergonomia rękojeści sterującej oraz autoblokada ukształtowania końca distalnego.

Elektrody zapewniają bezpieczny i stabilny transfer ładunków/potencjałów elektrycznych pomiędzy sercem a elektrofizjologicznymi urządzeniami medycznymi oraz bezpieczny i stabilny transfer prądu częstotliwości radiowej „RF” z ablatora do tkanki mięśniowej serca. Temperatura pracy głowicy ablacyjnej elektrody w trakcie podawania prądu częstotliwości radiowej „RF” do tkanki mięśniowej serca jest kontrolowana za pomocą układu elektrycznego termopary umieszczonej w głowicy ablacyjnej elektrody.

go to top