O firmie

Głównym przedmiotem działalności firmy jest produkcja jednorazowego sprzętu medycznego. Firma zatrudnia obecnie 80 pracowników. Ukierunkowana jest na produkcję specjalistycznych i innowacyjnych wyrobów medycznych. Są to wyroby używane do operacji kardiologicznych w tym: elektrody do czasowej stymulacji serca, elektrody diagnostyczne do badań elektrofizjologicznych serca, introduktory do wprowadzania elektrod. Inną grupą wyrobów są cewniki do embolektomii, sprzęt do usuwania skrzeplin z naczyń krwionośnych oraz cewniki do okluzji i ekstrakcji – usuwanie złogów z dróg żółciowych.

Oferta handlowa firmy zawiera elektrody do resektoskopii oraz wymazówki i specjalistyczne zestawy do pobierania materiału do badań genetycznych DNA. Badania takie pozwalają między innymi wcześnie wykrywać skłonności organizmu do dziedziczenia chorób, ustalić ojcostwo, powinowactwo. Wykorzystywane są też powszechnie w pracy policji do pobierania i zabezpieczania śladów biologicznych z miejsc przestępstw w tym też z przestępstw na tle seksualnym.

Oferta

Produkty 2
Usługi

W ramach wolnych mocy przerobowych oferujemy usługowe przetwarzanie tworzyw sztucznych metoda wytłaczania i wtrysku takich materiałów jak:polistyren, polipropylen polichlorek winylu, poliamid, poliuretan, poliwęglan, PET, PEEK.

Z tej formy współpracy od lat korzysta wiele znanych firm produkujących swe wyroby dla medycyny, motoryzacji, ogrodnictwa, budownictwa, elektroniki, pneumatyki.

W zależności od potrzeb wyroby wytłaczane mogą być konfekcjonowane w odcinki bądź zwijane w kręgi. Gwarantujemy wysoką jakość wykonania oraz krótkie terminy realizacji.

OEM 2

Oferta OEM

Jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy w zakresie szerokiej kooperacji. Naszą ofertę kierujemy do firm zainteresowanych uruchomieniem u nas produkcji pod potrzeby i wymagania określone przez klienta. Produkcja na zasadzie  “Wyprodukowane w Hagmed dla ……..”.
Zakres współpracy w zależności od potrzeb może obejmować wszystkie fazy rozwojowe projektu w tym:

 • Proces projektowania
 • Wykonanie prototypu
 • Opracowanie technologii
 • Opracowanie pełnej dokumentacji
 • Certyfikacja i rejestracja projektu
 • Produkcja

Dysponujemy doświadczoną kadrą techniczną, potencjałem i infrastrukturą w tym pomieszczeniami do czystej produkcji wg. normy ISO -7.

Projekty inwestycyjne

Programy inwestycyjne w trakcie realizacji

Projekty Unijne realizowane w firmie HAGMED

HAGMED sp.z o.o. sp.k. jako członek Konsorcjum wraz z Politechniką Warszawską – Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych oraz Wojskowymi Zakładami Łączności Nr 1 Spółką Akcyjną realizuje projekt pt. „Mobilna Platforma Kryminalistyczna do szybkiej identyfikacji na miejscu zdarzenia masowego – ataku terrorystycznego lub katastrofy”, który jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa nr 9/2018.

Celem projektu jest opracowanie, rozwój i przetestowanie w warunkach rzeczywistych technologii wspomagającej zwalczanie terroryzmu i identyfikację ofiar katastrof. Zbudowany w trakcie realizacji projektu prototyp platformy zostanie zwalidowany i sprawdzony w warunkach operacyjnych oraz sporządzona zostanie jego dokumentacja techniczna.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Wartość projektu:
10 562 371 zł
Wartość dofinansowania:
8 587 295 zł

Okres realizacji od 10.12.2018 r. do 09.12.2021 r.

HAGMED Spółka z o.o. Spółka Komandytowa dawniej Zakład Tworzyw Sztucznych HAGMED Zając i Tomaszewski Sp. Jawna realizuje projekt pt. „Opracowanie i wyprodukowanie pierwszej polskiej elektrody ablacyjnej”, który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Podstawowym celem projektu jest opracowanie, wyprodukowanie prototypów, przetestowanie a w konsekwencji wprowadzenie na rynek i do praktyki klinicznej pierwszej polskiej elektrody ablacyjnej.
Efektem realizacji projektu będzie opracowanie gotowej do wdrożenia w praktyce klinicznej metody leczenia zaburzeń rytmu serca z zastosowaniem innowacyjnego znacznie ulepszonego w stosunku do oferty konkurencji pod kątem cech funkcjonalnych a jednocześnie tańszego, wyrobu medycznego- elektrody ablacyjnej firmy HAGMED.

Program Operacyjny: POIR 00.00.00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa: POIR 01.00.00. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: POIR 01.01.00. Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: POIR 01.01.01. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Wartość projektu:
5 766 803,81 zł
Wartość dofinansowania:
3 647 516,74 zł

Okres realizacji od 01.01.2016 r. do teraz

Projekty zakończone

Firma HAGMED realizowała także projekt pt. „Promocja wyrobów medycznych firmy HAGMED dla zwiększenia eksportu i rozpoznawalności marki na rynkach międzynarodowych”, który był dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Podstawowym celem projektu było zwiększenie przychodów z eksportu, rozpoznawalności firmy na rynkach międzynarodowych oraz podpisanie nowych kontraktów handlowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND

Wartość projektu:
459 598,63 zł
Wartość dofinansowania:
296 228,75 zł

Okres trwania projektu od 01.04.2017 r. do 31.12.2019 r.

HAGMED sp.z o.o. sp.k. relizowała projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii nakładania i utwardzania kleju UV wraz z kontrolą poprawności jego nałożenia”, który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Celem projektu był zakup usługi polegającej na opracowaniu i zaimplementowaniu nowej technologii zrobotyzowanego nakładania i utwardzania kleju UV wraz z kontrolą poprawności jego nałożenia. Powstała technologia umożliwia dalszy rozwój firmy, zwiększyła wydajność i efektywność produkcji, skróciła cykl produkcyjny, pozwoliła na osiągnięcie lepszej precyzji i powtarzalności produkcji oraz dostosowała produkcję do potrzeb rynku produkcji specjalistycznych i innowacyjnych wyrobów medycznych. Realizacja projektu, tj. uruchomienie technologii, pozwoliło Wnioskodawcy na wprowadzenie do oferty rozwiązań zwiększających możliwości pozyskiwania kontrahentów zarówno w kraju jak i zagranicą. W ramach projektu został zbudowany i przebadany, najpierw w warunkach laboratoryjnych, a następnie rzeczywistych, prototyp urządzenia realizującego opracowaną technologię.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Wartość projektu:
522 750,00 zł
Wartość dofinansowania:
340 000,00 zł

Okres trwania projektu od 29.04.2019 r. do 02.12.2020 r.

Aktualności

Aktualne wydarzenia

 • HAGMED – Laureatem XXVI edycji Konkursu „Pracodawca Organizator bezpiecznej Pracy”

  W dniu 13.11.2019 roku rozstrzygnięty został Konkurs „Pracodawca Organizator bezpiecznej Pracy”. Organizatorem konkursu była Państwowa Inspekcja Pracy. Uczestniczące w konkursie firmy w zależności od zatrudnienia podzielone zostały na 3 kategorie firmy zatrudniające: do 50 pracowników od 51 -250 pracowników oraz zatrudniające powyżej 250 pracowników. Ocenie podlegały takie aspekty jak: stan BHP w firmie, wypadkowość przy pracy, przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudnienia, szkoleń, badań profilaktycznych oraz nakłady inwestycyjne na polepszenie bezpieczeństwa oraz warunków pracy. Hagmed w konkursie w swojej kategorii zdobył prestiżowe 1 miejsce w województwie Łódzkim. Jest to już druga nagroda w tym Konkursie. W 2009 roku firma osiągnęła taki sam czyli I miejsce, wtedy jeszcze w...
 • Korzystamy z nowych certyfikatów CE.

  Od dnia 15.04.2019 r, korzystamy z nowych certyfikatów CE. Wszystkie wyroby będące aktualnie  na rynku oznaczone znakiem CE 1011 wydanym przez Jednostkę Notyfikowaną EMKI (z Węgier) zachowują swą ważność do terminu ważności wskazanego na etykiecie wyrobu. Dotyczy to wyrobów wprowadzonych do obrotu do dnia 14.04.2019.Nowe wyroby wprowadzane do obrotu od dnia 15.04.2019 oznaczane są nowym znakiem jakości CE 1434. Obecnie nasz System Zapewnienia Jakości nadzoruje polska Jednostka Notyfikowana - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.
 • Informacja o zmianie nazwy firmy

  Z dniem 12.06.2018 zmieniona została nazwa firmy. Obecna nazwa to „HAGMED Spółka z o.o. Spółka Komandytowa” Aktualny Nr KRS – 0000735041. Dane teleadresowe oraz NIP, REGON, Nr kont bankowych pozostają bez zmian

Potencjał i infrastruktura

Potencjał i Infrastruktura

Posiadamy duży potencjał do realizacji złożonych przedsięwzięć.
W trosce o wysoką jakość naszych wyrobów, ciągle analizujemy i ulepszamy nasze procesy technologiczne i systemy kontroli. Posiadamy zaplecze techniczne pozwalające na realizację projektów wymagających klasy czystości ISO 7. Łączna powierzchnia pomieszczeń czystych „Clean Room’ wynosi ponad 350 m2. Dysponujemy parkiem maszynowym i technologiami pozwalającymi wytwarzać produkty o powtarzalnych parametrach technicznych. Specjalizujemy się w przetwórstwie tworzyw sztucznych metodą wtrysku i wytłaczania .
Posiadamy doświadczoną kadrę oraz unikalne technologie w zakresie klejenia, zgrzewania, formowania, spawania laserowego, oznakowania, pakowania itp. Produkowane przez nas wyroby cechuje duża precyzja i niezawodność.

Innowacyjność

W swym dorobku firma posiada 7 patentów oraz szereg unikalnych
na świecie rozwiązań technologicznych. Hagmed współpracuje
z wieloma ośrodkami naukowo badawczymi między innymi:

 • Uniwersytetem Medycznym w Łodzi
 • Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
  im. M.Mossakowskiego PAN w Poznaniu
 • Instytutem Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu
 • Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie
 • Politechniką Warszawską w Warszawie
 • Centralnym Laboratorium Kryminalistyki Policji w Warszawie
 • Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu

Dynamikę rozwoju firmy wyznaczają i wspierają unijne dotacje z programów dotyczących innowacji i podnoszenia konkurencyjności firm pozyskiwane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W chwili obecnej realizujemy projekt: “Opracowanie i wyprodukowanie pierwszej polskiej elektrody ablacyjnej.”
Projekt ten dofinansowany jest z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020.

Zobacz wideo prezentujące zaawansowanie prac wdrożeniowych

Targi kongresy Zjazdy

Kalendarz imprez targowo wystawienniczych, w których firma planuje uczestnictwo

 • Warszawskie Warsztaty Ablacyjne

  Jako sponsor zapraszamy do udziału w Warszawskich Warsztatach Ablacyjnych, które odbędą się w dniach 27-28 stycznia 2021 r. Rejestracja uczestników na stronie organizatora https://ablacja.waw.pl/#registration

Osiągnięcia

Firma w trakcie swojej 27 letniej działalności uzyskała wiele prestiżowych nagród, wyróżnień, statuetek, tytułów, w tym dyplomy miedzy innymi Krajowej Izby Gospodarczej, Nagrodę Gospodarczą Wojewody Łódzkiego, Przedsiębiorstwo Fair Play (2003), dwukrotnie zdobyła tytuł Lider Przedsiębiorczości przyznawanego przez Ogólnopolskie Forum Gospodarcze MiŚP. Złote medale na Targach Wynalazków Eureka w Brukseli, Złoty medal – Eskulap otrzymany w 1999 roku na Międzynarodowych Targach Poznańskich “Salmed” W 2001 firma otrzymała honorowy Tytuł Wybitnego Polskiego Eksportera, przyznany przez redakcję czasopisma “Rynki Zagraniczne”. Do zaszczytnych wyróżnień zaliczyć trzeba tytuły otrzymane w konkursach “Pracodawca-Organizator Pracy Bezpiecznej” zorganizowanego przez PIP w 2009 roku oraz Tytuł “Efektywna Firma 2011.

Nagrody wyróżnienia
- Rok 2017

Wyróżnienie miesięcznika Forbes Nagroda Forum Ochrony Zdrowia 2017

Kontakt

Administracja i Biuro Handlowe

96-200 Rawa Mazowiecka ul. Tomaszowska 32

NIP: 835-000-33-68
Regon: 005285326
KRS: 0000735041
Bank PEKAO SA. Tomaszów Maz. ul. Warszawska 24
Konto PLN – 57 1240 1718 1111 0000 1091 0481.
Konto EUR – 46 1240 1718 1978 0000 1091 0494.

tel fax 46 814 48 05, 46 814 44 29, 46 814 37 97
fax 46 811 21 25, 46 819 19 99 (elektroniczny)

Aneta

Sekretariat P. Aneta Stankiewicz

tel. wew. 10
e-mail : info@hagmed.com

Monika

Dział Handlowy P. Monika Sypniewska

tel wew. 44
e-mail : handlowy@hagmed.com

Zbyszek

Handel Zagraniczny P. Zbigniew Przerwa

tel wew. 16
e-mail : office@hagmed.com

Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Administracja i Biuro Handlowe

 • 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Tomaszowska 32

Zakład produkcyjny

 • 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Krakowska 22D
Close Menu