Elektrody do czasowej stymulacji serca

Elektrody służą do czasowej przezżylnej stymulacji serca (do 2 tygodni), głównie do reanimacji chorych z nagłym zatrzymaniem pracy komór serca. Mogą być stosowane w obecnej lub zagrażającej bradykardii spowodowanej schorzeniem układu przewodzącego oraz ostrego zawału serca. Wskazaniem do użycia mogą być zabiegi, podczas których wystąpić może klinicznie istotne zwolnienie akcji serca, jak również potrzeba opanowania nawracających, niebezpiecznych komorowych zaburzeń rytmu serca. 

Elektrody są jałowymi wyrobami medycznymi, jednorazowego użycia. Elektrody są widoczne w obrazowaniu rentgenowskim oraz są w pełni biokompatybilne. 

Elektrody są kompatybilne z większością stosowanych klinicznie, zewnętrznych stymulatorów serca, w tym również ze stymulatorami z bezpiecznymi (chronionymi) przyłączami elektrycznymi dzięki zastosowaniu dodatkowych osłon wtyków elektrycznych. 

Elektrody charakteryzują się bezpiecznym i łatwym wprowadzaniem oraz pozycjonowaniem w jamach serca. Elektrody zapewniają bezpieczny i stabilny transfer ładunków/potencjałów elektrycznych pomiędzy sercem a zewnętrznym stymulatorem serca.

go to top