Przedłużacze elektrod elektrofizjologicznych

Przedłużacze elektrod elektrofizjologicznych są jałowymi wyrobami medycznymi, jednorazowego lub wielorazowego użycia. Umożliwiają podłączenie elektrod (ablacyjnych, elektrod kardiologicznych do badań elektrofizjologicznych oraz elektrod do czasowej stymulacji serca) do elektrofizjologicznych urządzeń medycznych, takich jak stymulatory serca czy systemy elektrofizjologiczne. Produkty te zapewniają:

  • bezpieczny i stabilny transfer prądu częstotliwości radiowej z elektrofizjologicznych urządzeń medycznych do serca,
  • bezpieczny i stabilny transfer ładunków/potencjałów elektrycznych pomiędzy sercem a elektrofizjologicznymi urządzeniami medycznymi.

Warto podkreślić, że przedłużacze powinny być używane wyłącznie z elektrodami elektrofizjologicznymi produkowanymi przez naszą firmę. Informacje o kompatybilności poszczególnych rodzajów przedłużaczy z elektrodami elektrofizjologicznymi oraz elektrofizjologicznymi urządzaniami medycznymi zostały umieszczone w instrukcjach użycia oraz katalogu elektrod elektrofizjologicznych produkowanych przez firmę HAGMED.

Oferowane przez nas przedłużacze wielorazowe są przeznaczone do maksymalnie jedenastokrotnego użycia, pod warunkiem zachowania ich pełnej sprawności mechaniczno-elektrycznej. Proces dziesięciokrotnej resterylizacji tych wyrobów powinien być wykonywany metodą gazową z użyciem tlenku etylenu.

go to top