Przedłużacze elektrod elektrofizjologicznych

Przedłużacze elektrod elektrofizjologicznych służą do podłączania elektrod elektrofizjologicznych (elektrod ablacyjnych, elektrod diagnostycznych do badań elektrofizjologicznych serca oraz elektrod do czasowej stymulacji serca) do elektrofizjologicznych urządzeń medycznych w celu transferu prądu częstotliwości radiowej z elektrofizjologicznych urządzeń medycznych (ablatorów) do serca lub w celu transferu ładunków/ potencjałów elektrycznych pomiędzy sercem a elektrofizjologicznymi urządzeniami medycznymi (systemami elektrofizjologicznymi, stymulatorami serca), w ramach realizowanych procedur leczenia zaburzeń rytmu serca.

Przedłużacze elektrod elektrofizjologicznych są jałowymi wyrobami medycznymi, jednorazowego lub wielorazowego użycia. Przedłużacze zapewniają bezpieczny i stabilny transfer prądu częstotliwości radiowej z elektrofizjologicznych urządzeń medycznych do serca oraz bezpieczny i stabilny transfer ładunków/potencjałów elektrycznych pomiędzy sercem a elektrofizjologicznymi urządzeniami medycznymi.

Przedłużacze elektrod elektrofizjologicznych, wielorazowego użycia, są przeznaczone do maksymalnie jedenastokrotnego użycia, pod warunkiem zachowania ich pełnej sprawności mechaniczno-elektrycznej. Proces dziesięciokrotnej resterylizacji przedłużaczy powinien być wykonywany metodą gazową z użyciem tlenku etylenu.

Przedłużacze elektrod elektrofizjologicznych powinny być używane wyłącznie z elektrodami elektrofizjologicznymi produkowanymi przez firmę. Informacje o kompatybilności poszczególnych rodzajów przedłużaczy z elektrodami elektrofizjologicznymi oraz elektrofizjologicznymi urządzaniami medycznymi zostały umieszczone w instrukcjach użycia oraz katalogu elektrod elektrofizjologicznych produkowanych przez firmę HAGMED.

go to top