Elektrody diagnostyczne do badań elektrofizjologicznych serca

Elektrody służą do rejestracji elektrokardiogramów wewnątrzsercowych oraz do czasowej stymulacji serca w ramach inwazyjnego, diagnostycznego badania elektrofizjologicznego serca (EPS).

Elektrody są jałowymi wyrobami medycznymi, jednorazowego użycia. Elektrody są widoczne w obrazowaniu rentgenowskim oraz są w pełni biokompatybilne. Elektrody są kompatybilne z większością stosowanych klinicznie systemów elektrofizjologicznych, dzięki zastosowaniu złączy typu REDEL oraz dedykowanych przedłużaczy elektrod elektrofizjologicznych firmy HAGMED.

Elektrody charakteryzują się bezpiecznym i łatwym wprowadzaniem oraz pozycjonowaniem w jamach serca. Elektrody charakteryzują się optymalną sterowalnością końca distalnego części roboczej oraz wysoką ergonomią rękojeści sterującej oraz autoblokada ukształtowania końca distalnego. Elektrody zapewniają bezpieczny i stabilny transfer ładunków/potencjałów elektrycznych pomiędzy sercem a systemem elektrofizjologicznym.

Niesterowalne

Sterowalne