Informacja

Uprzejmie informujemy o toczącym się przekształceniu firmy. Dotychczasowy status spółki – Spółka Jawna zostanie wkrótce zmieniony. Nowa nazwa firmy to Hagmed Sp. z o.o. Spółka Komandytowa. Wszystkie dane firmy w tym adres, NIP, Regon, nr KRS pozostają bez zmian.

go to top