Cewniki naczyniowe do embolektomii

Cewniki służą do usuwania świeżych, miękkich zatorów z naczyń krwionośnych układu tętniczego, podawania leków trombolitycznych lub przeciwzakrzepowych oraz podawania płynów kontrastujących do naczyń krwionośnych układu tętniczego, okluzji naczyń krwionośnych układu tętniczego oraz aspiracji krwi z naczyń krwionośnych układu tętniczego. Cewniki są jałowymi wyrobami medycznymi, jednorazowego użycia. Cewniki są widoczne w obrazowaniu rentgenowskim oraz są w pełni biokompatybilne.

Cewniki charakteryzują się bezpiecznym i łatwym wprowadzaniem do naczyń krwionośnych układu tętniczego. Symetryczność naprężonego balonu zapewnia mu jednolity kontakt ze ścianami naczynia krwionośnego i umożliwia bezpieczne, precyzyjne usuwanie zatorów z układu tętniczego. Konstrukcja otworów irygacyjnych zapewnia bezpieczne i skuteczne podawanie różnorodnych płynów i aspirację krwi z naczyń krwionośnych.

go to top