ZOF/11/2019 – urządzenie do pobierania materiału biologicznego z różnych powierzchni metodą próżniową

ZOF-11-2019