Elektrody do resektoskopii

Elektrody służą do przezcewkowych, małoinwazyjnych chirurgicznych procedur medycznych leczenia łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (BPH – benign prostatic hyperplasia). Elektrody są jałowymi wyrobami medycznymi jednorazowego użycia i są w pełni biokompatybilne. Elektrody są kompatybilne z resektoskopami typu Storz oraz typu Olympus i mogą pracować w środowisku roztworu glicerynowego lub roztworu chloru sodu (NaCl). Elektrody zapewniają bezpieczny i stabilny transfer prądu wysokiej częstotliwości „HF” z diatermii do tkanki gruczołu krokowego.

Elektrody kompatybilne z resektoskopami Storz

Elektrody kompatybilne z resektoskopami Olimpus

go to top